Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) stanovují pravidla mezi dodavatelem zážitkových programů (Ing. Richard Jüttner, Nová 154, 664 46 Radostice, IČ 48855839), (dále jen dodavatel) a zákazníky.
 2. VOP se týkají zážitkových programů a komentovaných prohlídek placených předem (dále jen programy).
 3. Zaplacením programu vzniká zákazníkovi nárok na realizaci programu a dodavateli  povinnost program uskutečnit, současně má zákazník povinnost program realizovat.
 4. Zakoupení zážitku je nevratné a nelze po dodavateli vymáhat zrušení zakoupení a vrácení peněz. Pokud nebude zákazník chtít nebo moci zážitek uskutečnit, může ho věnovat jiné osobě. Jinak zážitek a zaplacená cena propadá ve prospěch dodavatele.
 5. Doba možné realizace programu je stanovena na 1 kalendářní rok od data úhrady. Není podstatné, zda na program byl vyhotoven dárkový poukaz. Tento je  vyhotovován jen v případě, že zákazník chce někoho programem obdarovat.
 6. Zákazník si s dodavatelem dohodne termín realizace zážitku. Pokud nebude termín realizace možný z důvodu na straně dodavatele (indispozice zvířete) nebo z důvodu nevhodného počasí, bude se zákazníkem dohodnut náhradní termín. V tomto případě je možné i překročit roční nárok na realizaci zážitku. Nevzniká ale v žádném případě zákazníkovi nárok na odstoupení od zážitku a vrácení peněz.
 7. Pokud nebude zákazník schopen z objektivních důvodů zážitek realizovat, může být termín pro realizaci přiměřeně prodloužen. Toto prodloužení však není vymahatelné.
 8. Vzhledem k tomu, že programy jsou s nedomestikovanými zvířaty, vyhrazuje si dodavatel úpravu programu podle aktuální kondice zvířat a dle počasí. O úpravě programu bude zákazník informován předem a lze dohodnout případně náhradní termín.
 9. Pokud program není realizovatelný v termínu 1 roku, ani v náhradním termínu z důvodů na straně dodavatele, bude cena zážitku vrácena zákazníkovi.
 10. Úhradou ceny zážitku zákazník vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
 11. Dodavatel může v odůvodněných případech učinit výjimku z těchto VOP (vrácení peněz, prodloužení termínu), tyto výjimky však nejsou vymahatelné.
 12. Tyto VOP nabývají platnosti 1. 9. 2015 a jsou v tento den zveřejněny na webových stránkách dodavatele.